Contributions

Article
Chất liệu làm ấm tử sa Hằng Trà đúng gốc vùng Nghi Hưng, Trung Quốc là đất sét chứa những thành phần đặc biệt. Bao gồm các thành phần khoáng như: Sét, hydromica, hematite, cao lanh, hạt mica, quartz, thạch anh, chất sắt nền. Ngoài ra còn chứa các khoáng chất như canxi, natri, silic, mangan, kali.
Xem thêm tại https://hangtra.com/cac-dang-am-tu-sa/